Produkter

AUTONOMOUS WILDFIRE RECOGNITION & ANALYTICS DRONE

Out-of-the-box system til overvågning og indsamling af data ved skovbrande. Oplyser om størrelse, placering, retning og intensitet.

Stigende Antal Skovbrande

Hvert år bliver skovbrande et større problem på grund af klimaforandringer. Hvilket gør det vitalt at finde en mere effektiv måde at bekæmpe dem på.

AWRA

Vi præsenterer vores første produkt, der består af et robotsystem til autonom dataindsamling af skovbrande. Dette giver beredskaber et fugleperspektiv, der giver mulighed for hurtig behandling af billed- og telemetridata. Samtidigt med at beregne ildens størrelse, placering, retning og intensitet direkte til brugerens håndflade.

Autonom Navigation

En af de tre søjler i produktet. Vi har udviklet en algoritme, der gør det muligt for dronen at navigere autonomt. Det gør den til, fra og indenfor et område afgrænset af brugeren.

Branddetektion / Klassifikation

Den anden søjle i dette produkt. Denne del tillader detektion af ild fra dronens optagelser. Den bruger vores AI model til at klassificere brandobjekter fra ikke-brandgenstande.

Brand Størrelse & Lokation

Produktets tredje og sidste søjle. Denne del anvender de indsamlede data til at beregne størrelsen og udviklingen af ​​ilden. Derudover bruger den dronens GPS-position til at fastlægge koordinaterne for ilden.

Systemintegration​

Integrationen af ​​de tre foregående er søjler afgørende for produktets funktionalitet. Dette gøres ved brug af en tablet med en brugergrænseflade, hvor brugeren angiver det ønskede område til genkendelse og senere modtager den behandlede information.

FN's Verdensmål 2030

Stigningen af skovbrande er en direkte konsekvens af klimaændringerne og et kritisk problem. Dette produkt opfylder verdensmål, der har til formål at hjælpe med flere bæredygtighedsproblemer. Inklusive bevarelse af miljøet, fald i dødsfrekvens og stigning i modstandsdygtighed.

Stærk Database

Kernefokuset for dette produkt er afhængig af at have en skræddersyet, stadigt voksende database, det er produktets unikke value proposition. Dette giver mulighed for mere nøjagtige og bedre resultater for hver brug af produktet.

Vil du vide mere om os?